06.03.2016 Alter: 8 Jahr(e)
Katego­rie: Ver­an­stal­tung, Pfarrgemeinde, Kir­che, Erst­kom­mu­nion

Von: Richard Reu­ters
25582 mal gele­sen

Neun Kin­der empfan­gen am Weißen Sonn­tag die erste hl. Kom­mu­nion

Neun Kin­der empfan­gen am Weißen Sonn­tag, dem 3. April 2016 die erste hl. Kom­mu­nion.

Fiona Jan­senJan­sen, Fiona

Brun­nen­straße 30 a

Rebekka Jan­senJan­sen, Rebekka

Brun­nen­straße 14

Juliano PetersPeters, Juliano

Brun­nen­straße 29

Jus­tin Rich­terRich­ter, Jus­tin

Köln­straße 53, Gere­ons­weiler

Sophie SchifferSchiffer, Sophie

Denkmal­straße 18

Ella SchwartzSchwartz, Ella

Töpfer­straße 27, Gero­nes­weiler

Joh­anna Stre­rathStre­rath, Joh­anna

Brun­nen­straße 70 a

Joel Wie­landWie­land, Joel

Kirch­weg 20

Felix Wüllenwe­berWüllenwe­ber, Felix

Wei­k­sel­weg 7