Rei­nard von Ede­renEde­ren, Rei­nard von, Rit­ter, als Zeuge in einem Ver­trag zwi­schen dem Erz­bischof Conrad von Hoch­stadenHoch­staden, Erz­bischof Conrad von und den Schöffen von Neuß.

23. Mai 1259

Conrad von Hoch­staden an die Schöffen und Bür­ger von Neuß: er gestat­tet den Schöffen auf den Rat sei­ner Getreuen und mit Zustim­mung des Domka­pi­tels, sich bei Vakan­zen durch freie Wahl zu ergän­zen. Er trifft Anord­nung betref­fend der Erhe­bung städ­ti­scher Steuern und den Erlaß von städ­ti­schen Statu­ten, der gemein­sam durch den erz­bi­schöf­l­i­chen Schult­heiß, den Schöffen, Amt­män­nern und dem Bürgermeis­ter gesche­hen soll. Er behält sich die bishe­rige Bede von 40 Mark vor, die nur mit ihrem Wil­len erhöht wer­den kann, sowie die Gerichte und deren Ein­künfte.

Außer dem Domka­pi­tel siegelt auch Rit­ter Rei­nardus von Ede­ren als Zeuge.

Stad­t­ar­chiv der Stadt Neuß; Kopiare Blatt 7-8
Reges­ten Nr. 2056
Lacom­blet II Nr 470

Ältestes Siegel der Stadt Neuß aus dem Jahre 1245
(Durchmesser 95 mm)

 

Abschrift

Conradus dei gra­tia s. Colo­ni­en­sis eccle­sie archie­pi­scopus, ytalie archicancella­rius, dilec­tis fide­libus suis sca­bi­nis et ciuibus uniuer­sis Nus­si­ensi­bus salu­tem et bone vol­un­ta­tis affec­tum. Cum vestre deu­o­tio­nis et fidei digna laude sin­ce­ri­tas, erga nostram ecclesiam semper feruens inu­enta, adeo grata in nos­tris resple­ndeat oculis, quod merito deceat vos a nobis in ves­tris iuribus, liber­ta­tibus ac bonis consuetudinibus cum omni­modo fau­o­ris et gra­tie amplitudine con­foueri: Ecce iuxta antiquam et hac­te­nus obse­rua­tam bonam consuetudi­nem, de nostr­orum fide­lium conilio, accedente etiam ad hoc capituli colo­ni­en­sis eccle­sie coniuen­tia et assensu, ut vos sca­bini sca­bi­nos pos­si­tis eligere, quotiescunque vacare con­tige­rit officia sca­bi­natus ac libera super hoc elec­tione gaudere, et quod exnunc inan­tea duo­de­cim officiatos vel quatuor­de­cim qui Ampiman vulga­ri­ter appel­an­tur, iuxta cer­tum numerum sca­bin­orum habea­tis per­petuo, quorum duorum testimo­nio quemad­mo­dum duorum sca­biuorum stetur in vendi­tio­nibus, emp­tio­nibus seu actio­nibus dibi­torum et in his que pignori obligant, his siquidem officia­tis ad hoc exi­ste­tibus iur­a­mento astric­tis, quod in premis­sis non obstante pre­tio, odio, gra­tia vel timore testimo­nium per­hi­be­ant veri­tati, vobis de nos­tra bona concedimus et annimus vol­un­tate, ac ut deinceps vacan­tibus officia­lium predic­torum officiis uniuer­si­tas oppidi Nus­si­en­sis, necnon officiales qui fuer­int super­s­ti­tes, alios in locum deceden­tium pari­ter eligant, prout utili­tati com­muni eiusdem oppidi vider­int expedire; si autem inter uniuer­si­ta­tem et officiales pro officia­libus eligendis fiat dis­sen­tio, volumus, ut maiori parte et saniori in elec­tione cedatur. Pre­terea si quis officia­lium inu­en­tus fue­rit indi­g­nus testimo­nio com­pe­tenti conuictus depo­natur, secundum quod dic­tum est in locum illius alius idoneus statuatur. Insu­per si con­tingat, ut inter vos fiat exac­tio pro neces­si­tate cummini, pau­pe­res cum diui­tibus equo modo iurent, ut de qua­li­bet marca, pront a vobis statu­tum fue­rit, iuxta suas per­so­lu­ant pro­por­tio­nali­ter facul­ta­tes. Statuta quoque que vulga­ri­ter Eininge et Kure nuncu­p­an­tur, ut per nos­tros et successorum nostr­orum scui­te­tos, qui pro tempore fuer­int, et per sca­bi­nos, officiatos et magi­s­tros ciuium Nus­si­ensium fiant com­muni­ter, et quod pro­u­en­tus statu­torum eor­undem par­ti­an­tur, ita quod scul­teto pars ter­tia, sca­bi­nis, officia­tis et ciuibus Nus­si­ensi­bus due par­tes cedant, con­sensum beneu­o­lum adhi­bemus. Ad hoc nobis nomine peti­tio­nis annue quad­riginta mar­cas et non amp­lius a vobis uniuer­sis com­pe­tere iuxta ipsam antiquam con­su­ctudi­nem con­fi­temur, nisi for­si­tan obti­nere cum bona ves­tra vol­un­tate pos­simus a vobis nobis amlius quid impendi. Saluis per omnia nobis ac nos­tris success­o­ribus nos­tris in oppido iudisiis ac iudiciorum pro­u­en­tibus, ne, sicut premissa vobis infringi non volumus, sic nec nobis in his, que nos­tri sunt iuris, depereat seu decre­scat. Super harum itaque con­su­ctudine seu gra­tiarum conse­rua­tione per­petua vos muni­tos exis­tere cup­i­en­tes, pre­sen­tem exinde conscribi paginam et nos­tro nos­trique capituli sigil­lis fecimus roborari. Tes­tes huius rei sunt: Goswinus deca­nus maio­ris eccle­sie, Wer­ne­rus prepo­si­tus s. Gereo­nis colo­ni­en­sis, Johan­nes prepo­si­tus Res­sen­sis, Godefrius nota­rius nos­ter, Lambertus cano­ni­cus Nus­si­en­sis; Item Henri­cus comes de Ver­ne­burgh, Theode­ri­cus dominus de Mil­ledunck et Frede­ri­cus dominus de Sleyda, viri nobiles; Heri­mannus mar­s­calcuis de Alftere, Viri­cus camera­rius nos­ter, Petrus de Grue the­lon­ca­rius colo­ni­en­sis, Godefri­dus burgrau­ius et Rei­nardus de Ederna dapifer Hon­staden­sis.

Datum et actum Colo­nie, anno d. MCCL nono, X kal. Junii.

 

Über­setzung

(Zusam­men­fassung) An die Schöffen und Bür­ger von Neuss: er gestat­tet den Schöffen auf den Rat sei­ner Getreuen und mit Zustim­mung des Damka­pi­tels, sich bei Vakan­zen durch freie Wahl zu ergän­zen, fer­ner erlaubt er die Wahl von 12 oder 14 officiati, qui amptman appel­lan­tur, unter nähe­rer Bestim­mung ihrer Befug­nisse und ihrer Ergänzung durch Wahl. Er trifft Anordnun­gen betref­fend die Erhe­bung städ­ti­scher Steuern (exac­tio) und den Erlass von städ­ti­schen Statu­ten (eininge, kure), der gemein­sam durch den erz­bi­schöf­l­i­chen Schult­heiss, die Schöffen, Amt­män­ner und Bürgermeis­ter gesche­hen soll. Er behält sich vor die bishe­rige Bede (peticio) von 40 Mark, die nur mit ihrem Wil­len erhöht wer­den kann, sowie die Gerichte und deren Ein­künfte. Das Domka­pi­tel siegelt mit. - Zeugen sind: Goswinus Dekan der Haupt­kir­che, Wer­ne­rus prep. s. Gereo­nis Col., Johan­nes prep. Res­sen­sis, Godefri­dus unser Notar, Lambertus Kano­ni­kus von Neuss; Henri­cus Graf von Ver­ne­burgh, Theode­ri­cus Herr von Mil­ledunck, Frede­ri­cus Herr von Schlei­den, Ehren­män­ner; Heri­mannus marsc. de Alftere, Ulri­cus cam. nos­ter, Petrus de Grue thel. Colon., Godefri­dus Burggraf und Rei­nardus de Ederna, Truchseß.